×
TIÊU BIỂU

HOẠT ĐỘNG & THÀNH TỰU

Ông. Nguyễn Văn Thứ

-Chủ tịch HĐQT-

Nhân Sự GC Food

Năng động sáng tạo

Giải Thưởng Sao Vàng Đất Việt

Doanh Nghiệp Của Năm

Giải Thưởng Sao Đỏ

Doanh Nhân Tiêu Biểu

Giải Thưởng Chất Lượng Quốc Gia

Châu Á Thái Bình Dương

Sản Phẩm Nông Thôn Tiêu Biểu

Lễ Tôn Vinh

Chứng Nhận Chất Lượng

Chất Lượng Quốc Tế

Giải Thưởng Chất Lượng Quốc Gia

Doanh Nghiệp Của Năm

Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch

GC Food

Tri Ân Nhà Giáo 20/11

Hoạt Động Tri Ân

Hợp Tác Với ĐH Kinh Tế Luật

Tài Trợ Và Đào Tạo

Đồng Hành Cùng Cộng Đồng

Hoạt Động Vì Cộng Đồng

Chương Trình Thiết Lập Mục Tiêu

Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Sự

Team Building GC Food

Hoạt Động Vì Nhân Viên

Khai Trương Đại Lý

Hoạt Động Hỗ Trợ Đại Lý