×
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUÝ II, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III NĂM 2024 🌟

Từ ngày 29/06 - 30/06/2024, tại TP. Phan Thiết, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C tổ chức Hội nghị tổng kết quý II, triển khai kế hoạch SXKD quý III năm 2024 với sự tham dự của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị cùng đại diện các phòng ban Công ty. 


Sự kiện hướng đến việc biểu dương, khen ngợi, cổ vũ tinh thần lao động, trách nhiệm, hiệu quả cao; đồng thời đưa ra các giải pháp đối với việc triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý III năm 2024 nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc đảm bảo kế hoạch đề ra từ đầu năm. 


Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Văn Thứ đã gửi lời chúc mừng, vinh danh những cá nhân và tập thể hoàn thành xuất nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh thông điệp năm 2024 “Đa năng”, tiếp tục chia sẻ định hướng “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp thực phẩm”. Qua đó, Chủ tịch khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên cùng nỗ lực phát huy tốt năng lực và nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển tình hình sản xuất kinh doanh của GC Food trong quý III năm 2024.